508 244 411 zukowski.szymon@gmail.com
Zmiany w przepisach Prawa Geodezyjnego – cz.2 – uwierzytelnianie

Zmiany w przepisach Prawa Geodezyjnego – cz.2 – uwierzytelnianie

Przedłożony do Sejmu RP projekt ustawy zmieniający ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zakłada zniesienie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. (zmiana Art. 12b ust 5).

W miejsce uwierzytelniania, dokonywanego na wniosek wykonawcy, wprowadzono zasadę obligatoryjnego opatrywania, z urzędu, klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych – będzie ona stanowić potwierdzenie przyjęcia dokumentów do PZGiK.

Zmiana nie jest zaskoczeniem – była zapowiadana dużo wcześniej. Ciekawy zapis pojawił się natomiast w kolejnym ustępie (Art 12b ust 5a, 5b i 5c). Zgodnie z ich treścią wykonawca prac geodezyjnych po otrzymaniu informacji o pozytywnym  przejściu procesu weryfikacji nie musi oczekiwać na opatrzenie dokumentów klauzulą. W zamian może samodzielnie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, opatrzeć dokumenty przeznaczone dla zamawiającego, oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Oświadczenie zawiera m.in.  informacje identyfikujące zgłoszenie pracy, nazwę organu SGiK, dane wykonawcy prac oraz numer i datę wystawienia protokołu weryfikacji.

Rozwiązanie wydaje się być ciekawą propozycją, w wielu przypadkach korzystną dla wykonawców prac geodezyjnych – np. prac wykonywanych na terenach powiatów oddalonych od siedziby firmy.

W uzasadnieniu do nowego zapisu możemy przeczytać, że miał on na celu przyspieszenie procesu inwestycyjnego.

 

Close Menu