508 244 411 zukowski.szymon@gmail.com

USŁUGI GEODEZYJNE
I INFORMATYCZNE
SZYMON ŻUKOWSKI

Zapraszam do zapoznania się z treścią witryny i bloga oraz do korzystania z naszych usług.

Oferujemy usługi geodezyjne i geoinformatyczne skierowane do firm, klientów indywidualnych a także instytucji publicznych.

Usługi geodezyjne i kartograficzne


Mapy do celów projektowych
Geodezyjne tyczenie i inwentaryzacja

Podział nieruchomości
Wznowienie punktów granicznych
Wyznaczenie punktów granicznych

Usługi dronem

Ortofotomapa, zdjęcia, filmy.

Inne usługi

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Oferujemy doradztwo, przygotowanie dokumentów oraz załączników do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Usługi informatyczne

Usługi geoinformatyczne dotyczące Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Oferujemy wykonanie analiz przestrzennych, kalibracje map, zmiany układów wysokości.

1. Kontrole i naprawy błędów baz danych EGIB, BDOT i GESUT.
2. Raporty i zalecenia pokontrolne, które zawierają precyzyjne zestawienia błędów poparte przykładami wraz ze wskazaniem konkretnych miejsc ich występowania.
3. Wykonamy zmiany w konfiguracji i aktualizacji geportalu autorstwa firmy Geobid.
4. Konfigurację i opracowanie zintegrowanej bazy danych z terenu całego powiatu wraz z odpowiednim menu.
5. Oferujemy wykonanie analiz przestrzennych, kalibracje map, zmiany układów wysokości.

Opracowanie kartograficzne map i plików wsadowych do zasilenia PZGiK

Opracowanie kartograficzne map do celów projektowych, inwentaryzacji.
Opracowanie plików wsadowych do zasilenia PZGiK w systemie EwMapa.

Kontakt

Adres

Św. A. Boboli 93/94
15-649 Białystok

Telefon

508 244 411

Email

zukowski.szymon@gmail.com

Godziny pracy

Poniedziałek/Piątek:
8.00 do 18.00

DANE PRZEDSIĘBIORCY

Usługi Geodezyjne i Informatyczne Szymon Żukowski
ul.Św.A.Boboli 93/94, 15-649 Białystok
NIP: 8442160319, REGON: 384715106

Close Menu